Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

65-lecie działalności Izby Rzeczoznawców SEP

̣

W Obchodach 65-lecia działalności Izby Rzeczoznawców SEP w Warszawie wzięła udział delegacja Oddziału Bydgoskiego SEP w składzie Janusz Nowastowski oraz Marek Wiśniewski.

Oddział Bydgoski był współzałożycielem tej działalności w roku 1959. Przywieźliśmy pamiątkowy Medal dla Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP w Bydgoszczy.

 

 

 

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ RZECZOZNAWSTWA W SEP

... Jeśli podążasz za głosem serca, postępujesz właściwie... dodam do tego, że gdy masz skupionych wokół siebie ludzi, którzy myślą podobnie i są gotowi poświęcić swój czas, aby przygotować wydarzenie, które jest dla nas bardzo ważne, uświadamia nam, że powołanie Izby Rzeczoznawców SEP miało sens i przetrwało przez tak wiele lat.

 

9 lutego 2024 minęło 65 lat od utworzenia Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich IR SEP. To ważny moment dla osób, które są związane z „dużą rodziną” Rzeczoznawców. Od dnia powołania IRSEP zmieniło się wiele: zmienili się ludzie, zmieniło się podejście do wykonywanych ekspertyz, to wymusił na nas rynek i przemiany, które następowały w kolejnych latach. Nie zmieniło się jedno, rzetelne traktowanie swojego powołania jakim jest rzeczoznawstwo. Przez te wszystkie lata powierzano nam tematy trudne, wymagające wiedzy, doświadczenia i eksperckiego podejścia do zlecanych ekspertyz, opracowań, badań i pomiarów. Szczególnie ostatnie lata pokazały, jak bardzo dynamiczne są to przemiany i to, że musimy z wyprzedzeniem reagować na to, by być w pełni przygotowanym na nowe wyzwania.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich powołało IR SEP i pod jego skrzydłami rozwinęła się działalność, która służy środowisku i społeczeństwu. Izba Rzeczoznawców SEP skupia Ośrodki Rzeczoznawstwa w całym kraju, które powstały przy Oddziałach SEP. Niektóre z nich z racji rozwiniętego przemysłu na ich terenie pracują bardzo prężnie, inne starają się im dorównać i to jest największym sukcesem, że nie ustają w podnoszeniu swojej wiedzy eksperckiej , kształceniu kadr, wymianie doświadczeń i co ważne mentoringu, który tak wiele wnosi dla dobra wspólnego.

Przed IR SEP nowe wyzwania związane ze zmianami jakie następują w kraju, dotyczy to głównie OZE: fotowoltaiki, energii wiatrowej, elektromobilności i magazynów energii. Coraz częściej zapytania ofertowe dotyczą właśnie tych prac. Bez dobrze przygotowanych ekspertów, mamy małe szanse utrzymania się w pozycji lidera na wymagającym rynku energii. Stąd nasze starania w celu pozyskania większej liczby rzeczoznawców z tego zakresu. Potrzebujemy coraz większej liczby dobrze wykształconych młodych ludzi, którzy podejmą się niełatwych tematów.

Następny ważny temat, który pojawia się w sferze spraw do załatwienia, to nieuchronna zmiana działów specjalistycznych, to domena naszej świetnie działającej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy IRSEP. Działy specjalistyczne w liczbie 26. już nie mają racji bytu, powstało 9 nowych działów, które będą odpowiadać aktualnym potrzebom rynku i zmianom, które od dłuższego czasu były nieuniknione.

Obecnie 9 działów specjalistycznych ma zapewnić przejrzystość i łatwiejsze określenie, jakie obszary są w naszym działaniu. Nowo powstałe Działy specjalistyczne to: wytwarzanie energii; sieci elektroenergetyczne; magazynowanie energii; elektronika; automatyka robotyka i metrologia; technika świetlna; instalacje i urządzenia; elektrotechnika zawodowa, maszyny elektryczne.

Powstanie nowych działów pozwoli również na dokonanie dawno oczekiwanej aktualizacji stanu osobowego rzeczoznawców, weryfikatorów i specjalistów IRSEP.

Przed nami wyzwania polegające na doskonaleniu kadr, przeprowadzaniu specjalistycznych szkoleń w celu osiągnięcia lepszych efektów w naszej nie łatwej pracy.

Z okazji naszego Jubileuszu składam podziękowania Prezesowi SEP,, Członkom Rady IR SEP, Rzeczoznawcom, Kierownikom/Dyrektorom Ośrodków Rzeczoznawstwa w całym kraju, Przewodniczącym Rad Ośrodków, za ich codzienny trud w niełatwej pracy rzeczoznawczej.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom życzę dużo zdrowia oraz satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

 

Maria Zastawny

Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa