Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

Szkolenia SEP

SZKOLENIE ZAWODOWE I KURSY SPECJALISTYCZNE


Oferta szkoleniowa Oddziału Bydgoskiego SEP jest konkurencyjna na rynku. Posiadamy wieloletnie doświadczenie. Kursy prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra, współpracującą z Oddziałem od wielu lat, co gwarantuje wysoki poziom zajęć. Świadectwa kwalifikacyjne wydane przez SEP cieszą się uznaniem oraz są honorowane i wysoko cenione przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.

 

Kursy przygotowujące do egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

 

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym wydanym przez komisję kwalifikacyjną na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu. Komisje kwalifikacyjne powoływane są przez Urząd Regulacji Energetyki.

 

Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji:

 • Grupa 1. (G1) - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
 • Grupa 2. (G2) - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
 • Grupa 3. (G3) - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

 

Oddział Bydgoski SEP organizuje kursy przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji E i dozoru D dla grup G1 G2 i G3. Każdy kurs zakończony jest egzaminem i wydaniem świadectwa kwalifikacyjnego.


Oferujemy następujące kursy:

 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV i powyżej 1 kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu.
 • Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
 • Eksploatacja urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
 • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.


Kursy trwają od 4 do 20 godzin w zależności od potrzeb i przygotowania zawodowego uczestników.
Koszt szkolenia zależy od czasu trwania kursu i liczby uczestników.Uwaga! Ceny szkoleń dotyczą zgłoszeń indywidualnych. Przy zgłoszeniach grupowych – ceny są negocjowane.Opłata za egzamin (2024 r.): 424,20 zł (cena urzędowa). Duplikat świadectwa - 127 zł. Więcej informacji o egzaminach. (link)


W biurze SEP Oddział Bydgoski można kupić książki przydatne w przygotowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych.


Zgłoszenia udziału w kursach i egzaminach przyjmujemy:

 • on-line na stronie internetowej Oddziału – www.bydgoszcz.sep.com.pl,
 • e-mailem – biuro@bydgoszcz.sep.com.pl
 • telefonicznie – +48 506 976 676,
 • osobiście w biurze Oddziału w Bydgoszczy przy ul. K. Gotowskiego 6, pok. 107, I piętro.

 

Podstawa prawna: ▪ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.] ▪ Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zm.] ▪ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci.


Inne kursy i szkolenia


Prowadzimy również inne szkolenia zawodowe:
▪ BHP dla kadry inżynieryjno-technicznej
▪ BHP dla kierowniczej kadry inżynieryjno-technicznej
▪ Szkolenia zgłoszone przez zamawiającego


Oddział Bydgoski SEP przygotowuje również szkolenia „na zamówienie”. Z zamawiającym ustalana jest tematyka, zakres i program szkolenia oraz negocjowane warunki finansowe.


Szkolenia i kursy prowadzone są w siedzibie Oddziału Bydgoskiego SEP przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6. Dla większej ilości osób istnieje możliwość przeprowadzania kursów i egzaminów w zakładach pracy na zasadach i warunkach uzgodnionych indywidualnie.


Zgłoszenia udziału w kursach i egzaminach przyjmujemy:

 • on-line na stronie internetowej Oddziału – www.bydgoszcz.sep.com.pl,
 • e-mailem – biuro@bydgoszcz.sep.com.pl
 • telefonicznie – +48 506 976 676,
 • osobiście w biurze Oddziału w Bydgoszczy przy ul. K. Gotowskiego 6, pok. 107, I piętro.

 

Przewodniczący Oddziałowej Komisji Szkoleniowej

Sławomir Wieczorek tel. 605 85 95 72, email. wieczorek.slaw@gmail.com