Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia zwieńczone egzaminem.

Zapisz się ON-LINE

Egzaminy

KOMISJE KWALIFIKACYJNE NR 390 i NR 079 przy O/SEP w Bydgoszczy 


Informujemy, że osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń energetycznych na stanowisku dozoru i eksploatacji, 
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ujętym w:

1. §54 ustawy z dnia 10.04.1997r. (Dz. U. Nr 54/97, poz. 348 oraz z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89/03, poz. 828)

muszą się legitymować "ŚWIADECTWEM KWALIFIKACYJNYM", wystawionym po pozytywnym wyniku EGZAMINU - przez Komisje Kwalifikacyjne nominowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Tego typu EGZAMINY przeprowadzają
KOMISJE KWALIFIKACYJNE Nr 390 i 079 działające przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział w Bydgoszczy.
Oferujemy również szkolenia przygotowujące do egzaminów z zakresu urządzeń, instalacji i sieci dla 
Grupy 1 (elektryka), Grupy 2 (ciepło) i Grupy 3 (gaz).


ZAKRES UPRAWNIEŃ KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH
do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych 

W sprawach ewentualnych zapytań i informacji dotyczących egzaminów prosimy o bezpośredni kontakt z: 

 

Plan posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnych 079, 390
przy SEP ODDZIAŁ BYDGOSKI
na rok 2019

 

Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w pokoju 106 w Bydgoskim Domu Technika

przy ul. Krzysztofa Gotowskiego 6.


Bliższych informacji na temat szkoleń można uzyskać 
w sekretariacie Oddziału tel. 506 976 676 w godz. 10:00-14:00, we wtorek w godz. 12:00-16:00,
lub u inż. Edmunda Rybińskiego pod numerem telefonu: 600-371-219.

 

Cena egzaminu w roku 2019 - 225 zł.

Opłata za wystawienie duplikatu oraz uaktualnienie świadectwa po wymianie dowodu osobistego - 60 zł.