Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

Egzaminy

 

KOMISJE KWALIFIKACYJNE NR 390 i NR 079

przy O/SEP w Bydgoszczy

 

 

Informujemy, że osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń energetycznych na stanowisku dozoru i eksploatacji, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym

 

ujętym w:

 

1. §54 ustawy z dnia 10.04.1997r. (Dz. U. Nr 54/97, poz. 348 oraz z późniejszymi zmianami)

 

2. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89/03, poz. 828) muszą się legitymować "ŚWIADECTWEM KWALIFIKACYJNYM", wystawionym po pozytywnym wyniku EGZAMINU - przez Komisje Kwalifikacyjne nominowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

 

Tego typu EGZAMINY przeprowadzają KOMISJE KWALIFIKACYJNE Nr 390 i 079 działające przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział w Bydgoszczy.

Oferujemy również szkolenia przygotowujące do egzaminów z zakresu urządzeń, instalacji i sieci dla Grupy 1 (elektryka), Grupy 2 (ciepło) i Grupy 3 (gaz).

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH

do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

 

W sprawach ewentualnych zapytań i informacji dotyczących egzaminów prosimy o bezpośredni kontakt z:

 

 

Plan posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnych

 

079, 390

 

przy SEP ODDZIAŁ BYDGOSKI

 

na rok 2022

 

Lp.

Data

Godzina egzaminu

1.

16 Marca

15:30

2.

11 Kwietnia 

15:00

3.

18 Maja

15:30

4.

13 Czerwca

15:00

5.

 

 

6.

 

 

7.

Lipiec

Przerwa urlopowa

8.

Sierpień

Przerwa urlopowa

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

 

Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się w pokoju 106 w Bydgoskim Domu Technika

przy ul. K. Gotowskiego 6

 

Opłaty:

Opłata za jeden egzamin obligatoryjnie  wynosi 10 % minimalnego wynagrodzenia :

- w roku 2022 to kwota  301 zł.

Opłata za wystawienie duplikatu oraz uaktualnienie świadectwa po wymianie dowodu osobistego - 90 zł

 

Wpłaty za kursy i egzaminy przyjmujemy na konto bankowe

PKO BP SA I/Oddział BYDGOSZCZ:

72 1020 1462 0000 7502 0154 0624 z dopiskiem: Egzamin kwalifikacyjny, imię i nazwisko.

Opłaty należy dokonać przed przystąpieniem do egzaminu.

Na egzamin należy przyjść wraz z potwierdzeniem zapłaty!

 

Tematyka egzaminacyjna:

 

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie:

 

 

Bliższe informacje na temat szkoleń można otrzymać w:

Biurze Oddziału, tel. 506 976 676 w godzinach pracy Biura (wtorek godz. 14:00 - 16:00, pozostałe dni robocze godz. 10:00 - 14:00)

lub u przewodniczącej Oddziałowej Komisji Szkoleniowej

mgr inż. Zofii Miszewskiej, tel. 602 303 479,

e-mail: zofia.miszewska@sep.com.pl