Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

Władze Oddziału

Zarząd Bydgoskiego Oddziału SEP

Prezes

mgr inż.

Paweł

Baliński

Wiceprezes, Skarbnik

mgr inż.

Maciej

Domżalski

Wiceprezes

mgr inż.

Janusz 

Nowastowski

Sekretarz

inż.

Tadeusz

Woliński

 Członek

mgr inż. 

Michał 

Czyż

 Członek

inż.

Paweł

Gonczerzewicz

 Członek

inż.

Remigiusz

Grabiński

 Członek

mgr inż.

Andrzej

Lang

 Członek

inż. 

Dariusz

Knasiński

 Członek

mgr inż. 

Marek

Magdziarz

Członek

mgr inż. 

Sławomir

Wieczorek

Członek

mgr inż. 

Łukasz

Rodziewicz

 

 

Komisja Rewizyjna

 Przewodniczący

 inż.

Stefan

Waszak

 Z-ca Przewodniczącego

 mgr inż.

Sławomir

Spychalski

 Członek

 mgr inż.

Józef

Dampc

 

 

Sąd Koleżeński

 Przewodniczący

 inż.

Henryk

Fischer

 Członek

 inż.

Andrzej

Malak

 Członek

 inż.

Edmund

Rybiński

 

 

Rada Nadzorcza nad Komisjami Egzaminacyjnymi

 Przewodniczący

mgr inż.

Franciszek

Gładykowski

 Członek

inż.

Grzegorz

Stysiak

 

 

Komisja Szkoleniowa

Przewodniczący

 mgr inż.

Sławomir 

Wieczorek

Członek

 inż.

Andrzej

Modry

Członek

 mgr inż.

Tomasz

Romański

Członek

 dr inż.

Włodzimierz

Bieliński

Członek

mgr inż.

Grzegorz

Kobusiński

Członek

mgr inż.

Paweł

Baliński

 

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP

Dyrektor

mgr inż.

Marek

Wiśniewski

 

Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP

Przewodniczący

mgr inż.

Janusz

Nowastowski

Wiceprzewodniczacy

 inż.

Tadeusz

Woliński

Członek

mgr inż.

Krzysztof 

Czerwiński