Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia zwieńczone egzaminem.

Zapisz się ON-LINE

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz, aby odrazu zapisać się na szkolenie lub egzamin.

 

Informacje na temat organizowany szkoleń znajdziesz tutaj
Więcej informacji na temat egzaminów znajdziesz tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie; 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
  • Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych i w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy o kontakt pod adres e-mail: iod@sep.com.pl .
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wstępnej rejestracji na kurs / szkolenie na podstawie art. 6 ust 1 lit. f.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany ustawowo co do okresu przechowywanych danych osób szkolonych i egzaminowanych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu wstępnej rejestracji.
  • Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.