Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz, aby odrazu zapisać się na szkolenie lub egzamin.

 

Informacje na temat szkoleń PV znajdziesz tutaj
Informacje na temat szkoleń SEP znajdziesz tutaj
Więcej informacji na temat egzaminów znajdziesz tutaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie; 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
  • Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych i w razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, prosimy o kontakt pod adres e-mail: iod@sep.com.pl .
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wstępnej rejestracji na kurs / szkolenie na podstawie art. 6 ust 1 lit. f.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany ustawowo co do okresu przechowywanych danych osób szkolonych i egzaminowanych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji procesu wstępnej rejestracji.
  • Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.