Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

Bezpłatne szkolenia komputerowe w BCOP

̣

Więcej informacji na stronie
https://www.bydgoszcz.pl/ngo/informacje-biezace/zapisz-sie-na-bezplatne-szkolenia-komputerowe/

 

Miasto Bydgoszcz realizuje projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa kujawsko - pomorskiego poprzez realizację 24 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 288 osób. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e-usług publicznych i komercyjnych.
W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

- zamieszkują Bydgoszcz,

- mają ukończone 25 lat,

- nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe,

- nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych (z naboru POPC. 03.01.00-00-0081/18) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z 4 obszarów tematycznych:

1.       „Mój biznes w sieci”

2.       „Moje finanse i transakcje w sieci”

3.       „Działam w sieciach społecznościowych”

4.       „Tworzę własną stronę internetową (blog)”

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem chęci udziały w projekcie powinny złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne (dostępne poniżej do pobrania lub w BCOPW ul. Gdańska 5) w siedzibie Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz lub przesłać wypełniony i podpisany skan dokumentów na adres e-mail: polskacyfrowa@um.bydgoszcz.pl.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania miejsc. Organizatorzy planują zakończenie cyklu szkoleń do 31 stycznia 2020 roku.

Informacji nt. szkoleń udzielają:

Przemysław Biegański, Tel. 52 58 59 237, e-mail: polskacyfrowa@um.bydgoszcz.pl

Agnieszka Wojtunik, Tel. 52 58 59 109, e-mail: polskacyfrowa@um.bydgoszcz.pl

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.” Na jego realizację Miasto Bydgoszcz pozyskało finansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 148 320 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.