Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

Konkurs plakatowy

̣

 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 

Oddział Bydgoski , Szkolne Koło SEP w ZSE

 

w związku z XL Walnym Zjazdem Delegatów w Bydgoszczy

oraz rocznicą 125-lecia Elektryki Bydgoskiej

 

Ogłasza konkurs na plakat pt.

 

ELEKTRYKA BYDGOSKA W OSTATNIM 125-LECIU

 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego

 

Prace konkursowe w odpowiedniej formie należy przesłać do 30 czerwca 2022 roku

 

Wyniki konkursu będą ogłoszone 1 września 2022 roku

 

Wybrane plakaty będą wyeksponowane w czasie trwania XL Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniach 22-25 września 2022 roku w Audytorium Novum Politechniki Bydgoskiej.

 

Regulamin konkursu dostępny pod linkiem:

REGULAMIN KONKURSU