Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

Szkolenie techniczne

̣

W dniu 23 marca 2023 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Bydgoski oraz Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  zorganizowali w siedzibie NOT w Bydgoszczy wykład szkoleniowy „Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego napięcia i wysokiego napięcia”. Wykład przygotował i przeprowadził Pan dr hab. inż. Stanisław Czapp, profesor Politechniki Gdańskiej.

 

Zakres szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV oraz powyższej 1 kV (normy i przepisy, podstawowe terminy i definicje, oddziaływanie prądu na organizm ludzki – wartości graniczne napięcia dotykowego i krokowego oraz problematykę związaną z siecią trakcyjną DC 3 kV (zagrożenie porażeniowe, urządzenia niskiego napięcia w strefie oddziaływania sieci trakcyjnej).

 

Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło  nim udział ponad 70 uczestników. W związku z wieloma zapytaniami oraz potrzebą organizowania szkoleń technicznych przewidujemy powtórzenie wykładu w maju br. Szczegóły wkrótce.