Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

TERMIN WAŻNOŚCI ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH

̣

Sz. Państwo,

 

Zgodnie z art. 31x ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020, poz. 568), termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, a które tracą ważność w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., wydłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r., zaś zgodnie z art. 31x ust. 2 ww. ustawy, świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa w ust. 1, i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

 

Z poważaniem

Tomasz Błażejczyk
Dyrektor

Tel.: +48 22 336 14 19
Tel. Kom.: +48 795 135 945
E-mail: t.blazejczyk@cosiw.pl

 

 

 

CENTRALNY OŚRODEK

SZKOLENIA I WYDAWNICTW SEP

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA I WYDAWNICTW

 

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 336 14 19, Fax.: +48 22 336 14 25

http://www.cosiw.pl