Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH w Oddziale Bydgoskim SEP

̣

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI  KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH

w Oddziale Bydgoskim SEP

 

Najbliższy egzamin kwalifikacyjny odbędzie się 15 czerwca 2020 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Oddziału.

 

Podczas egzaminu zachowane będą zalecane środków ostrożności wynikających
z trwającego w Polsce stanu epidemii. Członkowie komisji kwalifikacyjnych będą wyposażeni w maseczki lub przyłbice i rękawiczki jednorazowe. Zdający egzamin muszą posiadać własne maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz długopisy lub pióra do pisania. W sali egzaminacyjnej dostępny będzie środek odkażający. Zgłoszenie na egzamin oznaczać będzie jednocześnie wyrażenie zgody na pomiar temperatury ciała.

 

Każdy zdający zobowiązany będzie podpisać oświadczenie, że jest zdrowy i nie miał
w ostatnim czasie kontaktu z osobami chorymi na COVID’19 lub przebywającymi na kwarantannie z powodu choroby lub podejrzenia o chorobę COVID-19. Osoby, których stan stwarzać będzie podejrzenie choroby nie będą dopuszczane do egzaminu.

 

Płatność za egzamin prosimy dokonywać wcześniej przelewem na konto Oddziału.

 

Bydgoszcz, 8 czerwca 2020 r.