Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

O Euroelektrze

 

 

  Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizatorem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest organizowana od 1998 roku z inicjatywy ówczesnego Zespołu Szkół Elektrycznych w Bydgoszczy (dzisiejszego Technikum Elektryczno-Energetycznego Zespołu Szkół nr 12 w Bydgoszczy). Stałym współorganizatorem Olimpiady jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Za organizację Olimpiady odpowiada Komitet Główny Olimpiady powoływany przez prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich spośród nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich, innych specjalistów z dziedziny elektrotechniki oraz przedstawicieli organizatorów. Siedzibą Komitetu Głównego Olimpiady jest Oddział Bydgoski SEP. Olimpiada jest zgłoszona w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

 

  Tematyka Olimpiady obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik telekomunikacji i technik teleinformatyk, poszerzone o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trójstopniowa. Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele akademiccy. Finał, zawody trzeciego stopnia Olimpiady, organizowany jest na jednej z wyższych uczelni. W poprzednich latach finał odbył się na: Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy (sześć razy), Politechnice Gdańskiej, Politechnice Poznańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni (cztery razy), Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, Politechnice Białostockiej, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytecie Zielonogórskim, Politechnice Łódzkiej, Państwowej Wyższej Szkle Zawodowej w Nowym Sączu, Politechnice Rzeszowskiej oraz na Politechnice Lubelskiej.

 

Laureaci i finaliści z organizatorami oraz gośćmi podczas uroczystego zakończenia XX edycji EUROELEKTRY; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; 20 kwietnia 2018 roku

 

FINANSOWANIE OLIMPIADY

 

Komitet Główny Olimpiady otrzymuje dotację

MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

 

 URZĘD MIASTA BYDGOSZCZY

na organizację olimpiady przyznaje

BYDGOSKI GRANT OŚWIATOWY

 

Sponsorzy i partnerzy branżowi Olimpiady

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A.

IQOR Global Services Poland Sp. z o.o.

WAGO ELWAG Sp. z o.o.

ENERGO-PARTNER

MEGA-POL S.A.

APATOR S.A.

Więcej informacji: http://www.euroelektra.edu.pl/