Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

Gala Euroelektry 2019

̣

Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA
GALA ZAKOŃCZENIA 21. edycji Olimpiady
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 16 kwietnia 2019 roku


„Kto sieje i ciężko pracuje, ten zbiera plony. Uroczyste zakończenia olimpiady EUROELEKTRA jest właśnie takim czasem zbierania plonów”, tymi słowami sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady, Zdzisław Świderski przywitał uczestników gali zakończenia 21. edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uroczystość tradycyjne odbyła się  na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy w dniu 16 kwietnia 2019 r. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki oraz wręczono dyplomy i nagrody laureatom, finalistom oraz nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do olimpiady.

Podczas uroczystości władze uczelni reprezentowali: dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP -
- Prorektor ds. nauki oraz dr hab. inż. Jan Mućko, prof. nadzw. UTP - Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: dr inż. Piotr Szymczak - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Tadeusz Szczepański – prezes Oddziału Bydgoskiego SEP, reprezentujący również Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - partnera branżowego Olimpiady. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele innych partnerów branżowych i sponsorów: Kazimierz Bednarek z iQor Global Services Poland i Grzegorz Wiśniewski Prezes  Zakładu Wykonawstwa Sieci Elektroenergetycznych Mega-Pol S.A. Obecni byli również przedstawiciele bydgoskich szkół, między innymi: Wiesława Sraga – dyrektor Technikum Elektryczno-
-Energetycznego Zespołu Szkół Nr 12 w Bydgoszczy oraz Maciej Cierzniewski – kierownik szkolenia zawodowego tej szkoły. Na uroczystości obecni byli również przedstawiciele współorganizatorów tegorocznej edycji olimpiady: dr hab. inż. Mieczysław Ronkowski reprezentujący Politechnikę Gdańską  i Stanisław Wojtas – Prezesa Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Nad całością uroczystości czuwała Zofia Miszewska, wiceprzewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady.

W tym roku szkolnym poszczególne etapy olimpiady zaplanowano na: 7 listopada 2019 r. – zawody pierwszego stopnia, 4 stycznia 2019 r. – zawody drugiego stopnia oraz 15 marca 2019 r. – zawody trzeciego stopnia (finał olimpiady). Do pierwszego stopnia olimpiady przystąpiło 1885 uczniów ze 97 szkół z całej Polski. Do drugiego stopnia zakwalifikowało się 518 uczestników (141 w grupie elektrycznej, 192 w grupie elektronicznej i 185 w grupie teleinformatycznej). Miejscem przeprowadzenia zawodów okręgowych były następujące miasta:

 

- Białystok,

- Bydgoszcz,

- Gdańsk,

- Katowice,

- Kraków,

- Lublin,

- Łódź,

- Nowy Sącz,

- Poznań,

- Rzeszów,

- Szczecin,

- Wrocław.

 

Do zawodów III stopnia (finału) olimpiady zakwalifikowało się 44 uczniów; 11 w grupie elektrycznej, 16 w grupie elektronicznej i 17 w grupie teleinformatycznej. Finał olimpiady odbył się 15 marca 2019 r. na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Z grona ponad 1885 uczestników zawodów I stopnia, po zmaganiach w zawodach II i III stopnia, tytuł laureata uzyskało 14, a tytuł finalisty 29 uczniów.

 

Laureaci i finaliści 21. edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA

GRUPA ELEKTRYCZNA

Lp.

Nazwisko i imię

Szkoła

Miasto

Miejsce

Tytuł

1

Żurek Dominik 

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

1

Laureat

2

Żarnowski Karol

Technikum Elektryczno-Energetyczne w ZS Nr 12

Bydgoszcz

2

Laureat

3

Kubala-Matwiejczyk Daniel

Zespół Szkół Energetycznych

Kraków

3

Laureat

4

Milewski Szczepan

Zespół Szkół Elektrycznych

Białystok

4

Finalista

5

Kamiński Adam Aleksander

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych

Szczecin

5

Finalista

6

Salamon Arkadiusz

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych

Szczecin

6

Finalista

7

Rybka Martin

Zespół Szkół Technicznych

Rybnik

7

Finalista

8

Perkowski Emil

Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2

Białystok

8

Finalista

9

Stempak Robert 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Rybnik

9

Finalista

10

Wendzik Mateusz

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych

Rybnik

10

Finalista

11

Szabla Grzegorz

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

11

Finalista

 

GRUPA ELEKTRONICZNA

Lp.

Nazwisko

Szkoła

Miasto

Miejsce

Tytuł

1

Piech Jakub

Zespół Szkół

Zduńska Wola

1

Laureat

2

Rychlewicz Krzysztof

Zespół Szkół Łączności

Kraków

2

Laureat

3

Kulik Hubert

Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Technikum Nr 17

Katowice

3

Laureat

4

Kukiełka Grzegorz

Zespół Szkół Łączności

Kraków

4

Laureat

5

Kmiecik Rafał

Zespół Szkół Łączności

Kraków

5

Laureat

6

Jarzyna Wojciech

Technikum Elektroniczne

Lublin

6

Finalista

7

Turek Mateusz

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

Krosno

7

Finalista

8

Poświatowski Michał

Zespół Szkół Elektrycznych

Białystok

8

Finalista

9

Krakowiak Rafał

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1

Warszawa

9

Finalista

10

Kowalski Filip

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10

Łódź

10

Finalista

11

Gałowicz Krzysztof

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

11

Finalista

12

Knap Paweł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

Krosno

12

Finalista

13

Podolak Jakub

V Liceum Ogólnokształcące

Kraków

13

Finalista

14

Olay-Fernandez Radosław

Zespół Szkół Nr 36

Warszawa

14

Finalista

15

Dominik Mateusz

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1

Warszawa

15

Finalista

16

Hasior Michał

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

16

Uczestnik

 

GRUPA TELEINFORMATYCZNA

Lp.

Nazwisko

Szkoła

Miasto

Miejsce

Tytuł

1

Piwowar Piotr

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

1

Laureat

2

Wiśniewski Hubert

Technikum Elektroniczne

Lublin

2

Laureat

3

Sobczak Konrad

Technikum Elektroniczne

Lublin

3

Laureat

4

Duda Krzysztof

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

4

Laureat

5

Oćwieja Mateusz

Technikum Elektroniczne

Lublin

5

Laureat

6

Buczek Jakub Mateusz

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

6

Laureat

7

Dyda Adam

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

7

finalista

8

Śmiałek Paweł

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

8

finalista

9

Sekuła Adrian

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

9

finalista

10

Górski Tomasz

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

10

finalista

11

Kozłecki Tomasz

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

11

finalista

12

Bałuszyński Paweł

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

12

finalista

13

Polski Paweł

Technikum Elektroniczne

Lublin

13

finalista

14

Adamczewski Jakub

Zespół Szkół Elektronicznych

Bydgoszcz

14

finalista

15

Skorek Michał Adam

Technikum Elektroniczne

Lublin

15

finalista

16

Jóźwik Wiktor

Technikum Elektroniczne

Lublin

16

finalista

17

Łopian Dariusz

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Nowy Sącz

17

finalista

 

Laureaci i finaliści otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Otrzymali również dyplomy oraz zaświadczenia, na podstawie których zostają zwalniani z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz są przyjmowani na większość wyższych uczelni z pominięciem zwykłego postępowania kwalifikacyjnego.

Tradycyjnie nagrodę specjalną ufundował Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty uczniowi z województwa kujawsko-pomorskiego, który uzyskała najwyższą lokatę. Nagrodę tę w tym roku otrzymał Karol Żarnowski, uczeń Technikum Elektryczno-Energetycznego w Zespole Szkół Nr 12 w Bydgoskim, który zajął drugie miejsce w grupie elektrycznej, uzyskując tym samym tytuł laureata olimpiady.

Dobrą praktyką stosowaną podczas wszystkich wydarzeń związanych z olimpiadą jest organizacja odczytów naukowo-techniczne, prezentacji firm lub zwiedzanie zakładów przemysłowych. Tym razem uroczystość wzbogacił wykład dra inż. Kazimierz Bielińskiego z Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP w Bydgoszczy pt.: Efektywne użytkowanie czynników energetycznych połączony z prezentacją samochodu elektrycznego i stacji szybkiego ładowania. Po  uroczystości zorganizowano wycieczkę do Małej Elektrowni Wodnej „Kujawska” w Bydgoszczy przy ul. Tamka 1. W elektrowni znajduje się również muzeum elektrotechniki. Uczniów i nauczycieli oprowadzał po elektrowni właściciel elektrowni Jerzy Kujawski.

Laureaci, finaliści, nauczyciele, goście i organizatorzy EUROELEKTRY

 

Olimpiada jest finansowana z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przez sponsorów i partnerów branżowych. Partnerami i sponsorami olimpiady są: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., WAGO ELWAG Sp. z o.o., APATOR S.A., Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych MEGA-POL S.A., iQor Global Services Poland Sp. z o.o. oraz ENERGO-PARTNER. Komitet Główny Olimpiady wspomagany jest również przez Urząd Miasta w Bydgoszczy, który kolejny raz przyznał na organizację olimpiady Bydgoski Grant Oświatowy.