Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

Ośrodek Rzeczoznawstwa SEP

Dyrektorem OR SEP przy Oddziale Bydgoskim SEP jest mgr inż. Antoni Bigaj

tel. 500 429 102  mail: rzeczoznawcy@bydgoszcz.sep.com.pl

Nasi rzeczoznawcy świadczą między innymi następujące rodzaje usługi:

wykonują ekspertyzy i opinie,

prowadzą doradztwo techniczne i konsultacje,

wykonują projekty techniczne, technologiczne, normalizacyjne i organizacyjne,

wykonują instalowanie, rozruch, obsługę i serwis urządzeń wraz z opracowaniem instrukcji obsługi oraz eksploatacji,

opracowują instrukcje budowy urządzeń elektrycznych,

wykonują pomiary i badania laboratoryjne, oraz pomiary poligonowe,

wykonują badania techniczne wyrobów, urządzeń oraz przeprowadzają badania eksploatacyjne,

świadczą usługi w zakresie tłumaczeń technicznych.

 

Powyższe prace wykonywane są w zakresie:

Elementów wyposażenia sieci i urządzeń elektrycznych obejmujących aparaty elektryczne, maszyny elektryczne i napędy, elementy i układy energoelektroniczne, osprzęt elektryczny powszechnego użytku.

Instalacji urządzeń elektrycznych, sieci elektroenergetycznych i energetyki przemysłowej.

Elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.

Użytkowania energii elektrycznej w przemyśle, mieszkalnictwie, miejskiej infrastrukturze.

Użytkowania energii elektrycznej w górnictwie, gospodarce morskiej oraz rolnictwie.

Elektrotechniki i elektroniki w transporcie szynowym i drogowym.

Elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki oraz komputerów i sieci komputerowych.

Automatyki i techniki pomiarowej.

Elektrostatyki, elektroakustyki, badań środowiskowych, inżynierii materiałowej.

 

Ponadto ośrodki rzeczoznawstwa organizują konferencje, sympozja i wystawy.

Rzeczoznawcy naszych ośrodków opiniują wnioski w zakresie udzielania Rekomendacji SEP dla wyrobów i usług z zakresu szeroko rozumianej elektryki. Służą oni również radą w przeprowadzeniu ewentualnych koniecznych zmian w Państwa firmie, by sprostała ona wymaganiom rekomendacyjnym.

 

W ramach Zarządu Głównego SEP działa Izba Rzeczoznawców SEP powołująca osoby na funkcje rzeczoznawcy w ośrodkach i będąca instancją odwoławczą w ewentualnych sprawach spornych.