Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

Szkolenie - Projektowanie ochrony odgromowej i instalacji uziemiających

̣

Informacje nt. szkolenia w formacie pliku word dostępne tutaj. Szkolenie - Projektowanie ochrony odgromowej i instalacji uziemiających w oparciu o normy krajowe i międzynarodowe m.in PE-EN 62305 oraz PN-HD 60364

 

OGÓLNY PROGRAM SEMINARIUM:

 

Wymagania stawiane układom uziemień stosowanych w systemach energetycznych i budownictwie zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2017 roku oraz normalizacją PKN

 • "Dlaczego miedziowany system uziemiający" - prawidłowy dobór materiałów w systemach uziemiających w oparciu o  nowe normy serii PN-EN 62305, PN-HD 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
 • Zgrzewanie egzotermiczne - nowa jakość połączeń nierozłącznych
 • Standardy grup energetycznych (OSD) oraz PSE dla uziemień

Projektowanie instalacji uziemiających

 • Minimalne wymagania do zawartości kompletnego projektu
 • Pomiar rezystywności gruntu jako podstawa projektu
 • Metody obliczeń układów uziomów

 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - praktyka projektowa stosowania nowych norm serii: PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364

 • Wymiarowanie urządzenia piorunochronnego w zależności od klasy LPS
 • Odstępy separujące jako środek ochrony odgromowej
 • Ochrona odgromowa i przed przepięciami instalacji fotowoltaicznych PV
 • Ochrona przed przepięciami systemów zasilania i linii niskosygnałowych: dobór i koordynacja urządzeń, typy i kategorie ograniczników
 • Dobór ograniczników przepięć w instalacjach elektrycznych według znowelizowanych norm PN-HD 60364

 

WYKŁADOWCY:

- dr inż. Mirosław Zielenkiewicz

- dr inż. Tomasz Maksimowicz
- mgr inż. Marek Sekściński

 

TERMINY SZKOLEŃ:
8 października 2019 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 14.00h, Bydgoszcz - Bydgoski Dom Technika,

     ul. Gotowskiego 6, sala Eventowa KPOIIB, I piętro

9 października 2019 r. (środa) w godz. 10.00 – 14.00h,  Toruń – sala konferencyjna Federacji          Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych ul. Piernikarska 6, I piętro w godz. 10.00-14.00

     

 

 

 

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru oraz służb eksploatacji operatorów energetycznych i dużych zakładów przemysłowych, ale także do działów inwestycji i studentów kierunków elektrotechnicznych.

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady projektowania stref ochronnych instalacji odgromowych dla obiektów budowlanych według obowiązujących norm serii PN-EN 62305. Omówione zostaną metody projektowania zwodów (metoda toczącej się kuli i kąta ochronnego) i wyznaczania odstępów separujących w zależności od klasy LPS.

Kompleksowo zostaną przedstawione również wymagania normatywne dla systemów uziemiających oraz konsekwencje wymogu stosowania uziomu fundamentowego i jego współpracy ze sztucznym uziomem zewnętrznym (otokowym lub pionowym). Omówione zostanie znaczenie pomiaru rezystywności gruntu i jego wpływ na obliczenia projektowe.

Kolejnym punktem będzie prezentacja produktów i zasad budowy systemów ochrony przed przepięciami sieci zasilających i niskosygnałowych.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

 

 

Umiejętności nabywane przez uczestników:

 

 • Znajomość aktualnych norm przywołanych w Rozporządzeniu
 • Świadomość zagrożeń wynikających z błędów projektowych
 • Umiejętność prawidłowego projektowania stref ochronnych LPZ
 • Zasady prawidłowego doboru materiałów i projektowania uziemień
 • Zasady doboru ograniczników przepięć
 • Znajomość najnowszych rozwiązań produktowych
 • Technika wykonywania połączeń egzotermicznych (pokaz zgrzewania uzależniony od możliwości terenowych i pogody)

 

Materiały i korzyści dla uczestników szkolenia:

 

 • Prezentacje szkoleniowe w wersji elektronicznej dla zarejestrowanych uczestników
 • Katalogi produktowe
 • Gadżety reklamowe

 

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa członków SEP do sekretatu

 

Biuro Oddziału Bydgoskiego

Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Tel. 506 976 676

e-mail: biuro.bydgoszcz@sep.com.pl