Szkolenia i egzaminy

Zapraszamy do zapisania się na specjalistyczne szkolenia i egzaminy.

Zapisz się ON-LINE

X Jubileuszowa Konferencja Aparatura Łączeniowa „Łączniki 2024”

̣

 

 X Jubileuszowa Konferencja

 

Aparatura Łączeniowa „Łączniki 2024”

 

 „Transformacja energetyczna – przyłączanie źródeł wytwórczych - wyzwania i rozwiązania techniczne”

 

2–4 października 2024 roku Hotel EVITA w Tleniu 

 

 

Patronat honorowy

prof. Sławomir Cieślik - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

Patronat naukowy

prof. zw. Piotr Borkowski -  Politechnika Łódzka

dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki - PSE Innowacje

 

Konferencja naukowo–techniczna ma na celu przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowo–technicznych w zakresie rozwiązań technicznych stosowanych w sieciach elektroenergetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i eksploatacji. Konferencja będzie forum umożliwiającym wymianę doświadczeń związanych z:

 • eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych,
 • prowadzeniem ruchu sieci elektroenergetycznej z maksymalnym wykorzystaniem generacji OZE.

 

TEMATYKA REFERATÓW PREZENTOWANYCH NA KONFERENCJI

 

 • Kierunki rozwoju wyłączników – alternatywne rozwiązania wobec wyłączników z gazem SF 6.
 • Wymiana doświadczeń eksploatacyjnych wyłączników – panel dyskusyjny.
 • Aktualne warunki pracy KSE – warunki bezpieczeństwa energetycznego Polski.
 • Plany rozwojowe sieci elektroenergetycznej związane z przyłączaniem nowych źródeł OZE.
 • Automatyka sieciowa związana z rozdysponowaniem mocy – rozwiązania techniczne.
 • Kierunki rozwojowe elektrowni wodorowych i jądrowych w Polsce.
 • Magazyny energii – wykorzystanie generacji OZE – rozwiązanie techniczne.
 • Praktyka zarządzania ruchem elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia.
 • Użytkowania prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych. Wpływ na kształt dobowych profili zapotrzebowania na moc.
 • Kompensacja mocy biernej w sieci przesyłowej i dystrybucyjnej.
 • Rozwiązania konstrukcyjne i doświadczenia eksploatacyjne wyłączników AC i DC w instalacjach fotowoltaicznych.

 

 

Ramowy Program Konferencji

 

Dzień pierwszy 02.10.2024

 

11:00–12:30    Przyjazd uczestników i zakwaterowanie. Ośrodek EVITA Tleń koło Świecia

 

Uroczyste Otwarcie Konferencji

 

12:30-13:00    Rozpoczęcie konferencji, otwarcie wystawy marketingowej

 

13:00 – 13:45 Wykład inauguracyjny: prof. zw. Władysław Mielczarski Politechnika Łódzka

 

Transformacja energetyczna.

 1. Cele transformacji
 2. Rola elektroenergetyki
  1. Wytwarzanie energii elektrycznej
  2. Systemy przesyłowe
  3. Systemy rozdzielcze
  4. Odbiorcy energii elektrycznej
 3. Wpływ transformacji na społeczeństwo i gospodarkę

13:45 – 15:00 Sesja I „Rozwiązania konstrukcyjne wyłączników AC i DC

Przewodnictwo: prof. Piotr Borkowski

 

1. Łączniki DC w systemach trakcyjnych. – prof. Piotr Borkowski Politechnika Łódzka

 

2. Elektroenergetyka bez SF6. Przegląd nowości, trendów i planów dla urządzeń

łącznikowych WN bez f-gazów. - Siemens Energy

 

3. Zalety eksploatacyjne wyłączników z gazem ekologicznym - technologia EconiQ™  

- Robert Czaplicki, Hitachi

 

4.  Wyzwania sieciowe związane z przyłączonymi OZE - Ecostruxure MicroGRID -

Przemysław Liman referat techniczny Schneider

 

Forum dyskusyjne

 

15:00 – 17:00              Przerwa obiadowa

 

17:00 – 18:00 Sesja II „Prezentacje marketingowe blok 1”  

Przewodnictwo: Robert Kitta

1 – Prezentacja zgłoszonej firmy Apator

2 – Prezentacja zgłoszonej firmy ZPUE Włoszczowa

3 – Hitachi - LTA 420 -wyłącznik spełniając dyrektywy EU po roku 2032

4 – Prezentacja zgłoszonej firmy Elektrobudowa

 

19:00                           Spotkanie koleżeńskie / Występ – Niespodzianka 

Dzień drugi 03.10.2024

 

 

10:00 – 11:00             Referat wprowadzający

 

Podstawowe informacje o pracy KSE (wyzwania dot. generacji, plany rozwojowe)  – Marek Kornicki – KDM PSE SA

 

 

11:00 – 12:00 Sesja III cz. I „Wyzwania sieciowe związane z przyłączonymi OZE”

Przewodnictwo: dr hab. Maksymilian Przygrodzki

 

 1. Analizy możliwości zbilansowania KSE w obliczu transformacji energetycznej – rola magazynów energii. – dr Maksymilian Przygrodzki PSE Innowacje

 

 1. Zastosowanie hydrozespołu ze zmienną prędkością obrotową do regulacji KSE – Double Fed Induction Generator. Power Converter. - General Electric Vernova. Szwajcaria /Niemcy.

 

12:00 - 12:15              Przerwa kawowa

 

12:15 – 13:30 Sesja III cz. II „Wyzwania sieciowe związane z przyłączonymi OZE”

Przewodnictwo: dr hab. Maksymilian Przygrodzki

 

 1. Wyzwania i nowe zjawiska we współczesnych sieciach dystrybucyjnych WN –

Dariusz Dombka, Bartłomiej Szostek Departament Zarządzania Ruchem Enea Operator Sp. z o.o.

 

 1. Podniesienie bezpieczeństwa operacji łączeniowych w obwodzie linii kablowej WN skompensowanej dławikami SR, z wykorzystaniem zaawansowanej techniki dla sterowania wyłącznikami - dr Aleksander Gul

 

 1. Rozwój hydroenergetyki szczytowo-pompowej w Polsce – Mariusz Dudziuk GK PGE

 

Forum dyskusyjne

 

13:30 - 13:45              Przerwa kawowa

 

13:45 – 15:00 Sesja IV „Prezentacje marketingowe blok 2”

Przewodnictwo: Piotr Zieliński

 

1 – Prezentacja zgłoszonej firmy Schneider

2 – Prezentacja zgłoszonej firmy ZWAE Lębork

3 – Prezentacja zgłoszonej firmy Siemens

4 – Prezentacja zgłoszonej firmy EATON

5 – Prezentacja zgłoszonej firmy ABB

 

 

 

15:00 - 16:15              Przerwa obiadowa

 

 

16:15 – 18:00 Sesja V „Magazyny energii / Jakość Energii, Straty, Trendy rozwojowe”

Przewodnictwo: Paweł Baliński

 

 1. Możliwość rewizji ograniczeń technicznych przyłączania źródeł wytwórczych OZE do sieci 110 kV – Adam Babś, Marcin Tarasiuk - Instytut Energetyki PIB Oddział Gdańsk

 

 1. Sterowanie elektrownią hybrydową wiatrowo-fotowoltaiczną dla zwiększenia wykorzystania zdolności przyłączeniowej sieci SCADA International. - Krzysztof Komendziński – SCADA International, Paweł Rytlewski – Enea Nowa Energia

 

 1. Magazyny energii – Grzegorz Marciniak Enea Operator Sp. z o.o.

 

 1. Generacja z OZE a straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych –

Elżbieta i Ryszard Niewiedział SEP Oddział Poznański

 

 1. Zastosowanie transformatorów z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów dla regulacji napięcia w sieci nn - doświadczenia eksploatacyjne – Łukasz Kajda, Marcin Tarasiuk, - Instytut Energetyki PIB Oddział Gdańsk

 

 1. Trendy systemów elektroenergetycznych lokalnie bilansowanych bez użycia paliw kopalnianych – Łukasz Mazur Politechnika Bydgoska

 

Forum dyskusyjne

 

 

Zakończenie Konferencji

 

19:00               Spotkanie koleżeńskie

 

 

 

Dzień trzeci 04.10.2024

 

 

9:30 – 11:00                Wycieczka techniczna - zwiedzanie Elektrowni Żur oraz muzeum

 

12:00               Obiad, wyjazd uczestników

 

Zgłoszenia:

 

Prosimy o przesłanie wypełnionych zgłoszeń na adres biuro@bydgoszcz.sep.com.pl

 

Wersja WORD

 

Wersja PDF